(via lovegifs)

(via lovegifs)

@4 years ago with 455 notes
@4 years ago with 1 note
retrozone:

Barbi Berton

Barbi Benton always managed to pull off looking sexy and cute at the same time.

retrozone:

Barbi Berton

Barbi Benton always managed to pull off looking sexy and cute at the same time.

@4 years ago with 25 notes
#Barbi Benton 
a see a

a see a

@4 years ago
#asia argento #boobies #cigarette #nipple 
@4 years ago
#playboy #boobies 
@4 years ago with 3 notes
Vacation, all I ever wanted.

Vacation, all I ever wanted.

@4 years ago with 3 notes
#Beverly D'Angelo 
@4 years ago with 1 note
#dario argento #horror #giallo #suspiria #blood #movie 
cliche

cliche

@4 years ago with 1 note
@4 years ago with 1 note
#sharon tate #roman polanski #manson